• THỜI GIAN LÀM VIỆC
  THỜI GIAN LÀM VIỆC
  Thứ 2 - Chủ nhật
 • MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
  MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
  Hầu hết các sản phẩm bán trên hệ thống Banle24.vn
 • HOÀN TIỀN
  HOÀN TIỀN
  100% Nếu sản phẩm có lỗi từ nhà SX

Phương thức thanh toán

Cập nhật Lần 1 - Ngày 01.11.2017

Người mua hàng trên hệ thống Banle24.vn có thể chọn một trong các cách thanh toán khi mua hàng như sau:

Cách 1: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tại nhà):
          Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm và giá được đăng trên trang web Banle24.vn;
          Bước 2: Đặt hàng và xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);
          Bước 3: Banle24.vn xác nhận thông tin đặt hàng và thông tin người mua hàng;
          Bước 4: Người bán chuyển hàng đến địa chỉ người mua hàng theo thông tin đã được xác nhận;
          Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán.

Cách 2: Nhận hàng và thanh toán tại trực tiếp tại Banle24.vn (người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán):
          Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm và giá được đăng trên trang web Banle24.vn;
          Bước 2: Đặt hàng và xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);
          Bước 3: Người mua đến địa chỉ bán hàng nhận hàng trực tiếp và thanh toán.

Cách 3: Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ATM và ngân hàng
          Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm và giá được đăng trên trang web Banle24.vn;
          Bước 2: Đặt hàng và xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);
          Bước 3: Banle24.vn xác nhận thông tin đặt hàng và thông tin người mua hàng;
          Bước 4: Ngưởi mua thanh toán bằng hình thức chuyển khoản;
          Bước 5: Người bán chuyển hàng;
          Bước 6: Người mua nhận hàng.