• THỜI GIAN LÀM VIỆC
  THỜI GIAN LÀM VIỆC
  Thứ 2 - Chủ nhật
 • MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
  MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
  Hầu hết các sản phẩm bán trên hệ thống Banle24.vn
 • HOÀN TIỀN
  HOÀN TIỀN
  100% Nếu sản phẩm có lỗi từ nhà SX

Chính sách bảo hành

Cập nhật Lần 1 - Ngày 01.11.2017

Chính sách bảo hành đối với từng loại sản phẩm được áp dụng theo chính sách bảo hành của nhà sản xuất đối với sản phẩm đó.