• THỜI GIAN LÀM VIỆC
  THỜI GIAN LÀM VIỆC
  Thứ 2 - Chủ nhật
 • MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
  MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
  Hầu hết các sản phẩm bán trên hệ thống Banle24.vn
 • HOÀN TIỀN
  HOÀN TIỀN
  100% Nếu sản phẩm có lỗi từ nhà SX

Hướng dẫn mua hàng

Cập nhật Lần 1 - Ngày 01.11.2017

Khi bạn mua hàng trên hệ thống Banle24.vn, bạn thực hiện theo các bước sau:
 
Bước 1: Chọn hàng hóa cần mua
       Bạn lựa chọn hàng hóa cần mua, xem chi tiêt các thông tin sản phẩm ( nếu cần ) trong trang Chi tiết sản phẩm.
 
Bước 2: Đặt mua hàng
       Bạn có thể đặt mua hàng bằng 2 cách sau:
 
Cách 1:

1. Chọn Mua ngay tại nút lệnh Mua ngay dưới mỗi sản phẩm hiển thị trên trang sản phẩm. Khi đó hệ thống hiển thị trang Giỏ hàng của bạn

2. Trong trang Giỏ hàng của bạn: + Bạn có thể chọn số lượng hàng cần mua bằng cách nhập vào số lượng hàng, ban đầu chương trình mặc định là 1 sản phẩm. Sau khi bạn nhập lại số lượng hàng cần mua, bạn chọn Cập nhật để chương trình cập nhật lại số lượng hàng mua.
+ Bạn mua thêm hàng bằng cách nhấn nút Mua thêm hàng, chương trình sẽ hiển thị trang thông tin các sản phẩm và bạn thực hiện như Bước 1 để bạn chọn thêm hàng cần mua.
+ Trường hợp bạn không muốn tiếp tục mua sản phẩm đã chọn trong giỏ hàng, bạn chọn chức năng Xóa sản phẩm đó ra khỏi giỏ hàng, hệ thống sẽ xóa sản phẩm đó ra khỏi giỏ hàng của bạn đã chọn.
+ Trường hợp bạn không muốn tiếp tục mua các sản phẩm đã chọn, bạn chọn Hủy giỏ hàng, hệ thống sẽ hủy toàn bộ số hàng bạn đã chọn trong giỏ hàng.


3. Để tiếp tục mua hàng đã chọn trong giỏ hàng, bạn chọn Thực hiện đặt hàng, chương trình sẽ tiếp tục thực hiện đặt hàng và chuyển sang trang điền thông tin mua hàng và các thông tin khác liên quan cần nhập.  

Cách 2: Bạn vào xem trang thông tin chi tiết sản phẩm bằng cách trỏ chuột vào sản phẩm và nhấn chuột, trang Thông tin chi tiết sản phẩm sẽ hiển thị:


1. Chọn số lượng hàng cần mua bằng cách nhập vào số lượng hàng mua trong mục này.
2. Click chuột vào nút Đặt mua, chương trình sẽ thực hiện đặt hàng cho bạn. Trang hiển thị đặt hàng như sau:

      + Bạn chọn thêm sản phẩm bằng cách Click chuột vào Chọn thêm sản phẩm khác
      + Bạn có thể xóa bỏ hàng đã chọn bằng cách Click chuột vào biểu tường xóa bên phải trên dòng của sản phẩm


 3.  Bạn chọn Đặt hàng để tiếp tục mua hàng, chương trình sẽ chuyển sang trang điền thông tin mua hàng và các thông tin khác liên quan cần nhập.  

Bước 3: Nhập thông tin mua hàng và các thông tin khác liên quan

1. Mục thông tin mua hàng  
    + Bạn nhập đầy đủ và đúng các thông tin sau: Họ tên, điện thoại, email, địa chỉ ( nhập chính xác để giao hàng ).
    + Trường hợp bạn nhận hàng ở trong lãnh thổ Việt nam: Bạn chọn mục Trong nước, sau đó chon tỉnh/thành phố, quận/huyện.
    + Trường hợp bạn nhận hàng ở ngoài lãnh thổ Việt nam: Bạn chọn Ngoài nước, ghi rõ địa chỉ nhận hàng vào mục Quốc gia khác.
 
 

 2. Mục chọn hình thức thanh toán
Bạn chọn 1 trong ba hình thức thanh toán như sau:
+ Giao hàng và thu tiền tại nhà.
+ Nhận hàng và thanh toán tại Banle24.vn.
+ Chuyển khoản qua máy ATM và ngân hàng.
 

3. Mục Hóa đơn giá trị gia tăng
Bạn có thể chon không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn. Trường hợp bạn chọn xuất hóa đơn GTGT, bạn cần ghi rõ thông tin xuất hóa đơn GTGT. Sauk hi giao dịch thành công, chúng tôi sẽ căn cứ vào đơn hàng và xuất hóa đơn GTGT cho bạn.
 

4. Mục Nội dung
Bạn ghi chú thêm các thông tin khác liên quan đến đơn hàng.
 

5. Mục Đơn hàng
+ Trường hợp bạn muốn xóa bỏ hàng cần mua khỏi giỏ hàng, bạn chọn nút Xóa
+ Bạn muốn mua thêm sản phẩm khác, chon Chon thêm sản phẩm khác
+ Trường hợp bạn có mã giảm giá, hãy nhập mã giảm giá và nhấn nút Áp dụng
 

6. Tiếp tục thực hiện quá trình đặt hàng bang cách nhấp nút Gửi đi/ hoặc Gửi đơn hàng

7. Bạn nhấn nút Sửa nếu muốn sửa lại thông tin đơn hàng, trường hợp không muốn sửa, bạn hãy nhấn nút Xác nhận để hoàn tất quá trình mua hàng.  

Chúng tôi sẽ căn cứ vào các thông tin bạn cung cấp trong quá trình đặt hàng, sẽ thực hiện giao hàng cho bạn tới địa chỉ của bạn đã cung cấp.
 
Trường hợp bạn cần hỗ trợ, trợ giúp trong quá trình đặt hàng trên hệ thống, vui lòng liên hệ:
                          Hotline: 0914.683.699                Email: banle24vn@gmail.com